Kategorie

Producenci

PrestaShop

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin sklepu


Sklepy internetowe, działające pod adresami www.gitara-sklep.pl,  www.sklep-behringer.pl oraz www.yaro-cases.pl prowadzone są przez "Gitara No.1" Witold Ślendakowski, z siedzibą w Stara Iwiczna ul. Słoneczna 15. Firma działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie - 22 750-10-15 lub 502-218-525 lub przez email info@gitara-sklep.pl, info@sklep-behringer.pl oraz info@yaro-cases.pl

2.W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.
4.Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem lub pocztą

5.Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

6. Czas nadania przesyłki wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni od dnia złożenia zamówienia (nie wcześniej niż zaksięgowanie wpłaty przy płatności przelewem)
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do Sklepu przez dostawcę.

7. Koszty przesyłki i pakowania:

- dostawa kurierem: 18,45 zł

- Poczta Polska - paczka ekonomiczna (do 2 kg): 13,50 zł

- Poczta Polska - LEKKA paczka ekonomiczna  (poniżej 1 kg): 11,50 zł

- Poczta Polska - CIĘŻKA paczka ekonomiczna (do 10 kg): 22,00 zł

- Poczta Polska - paczka priorytetowa (do 2 kg): 16,00 zł

- Poczta Polska - LEKKA paczka priorytetowa  (poniżej 1 kg): 13,50 zł

- Poczta Polska - CIĘŻKA paczka priorytetowa (do 10 kg): 25,00 zł

- Poczta Polska - LEKKI list polecony (do 350 g): 4,90 zł

- Poczta Polska - CIĘŻKI list polecony (max 2 kg): 10,50 zł

- odbiór osobisty - brak opłat

- dostawa kurierem z pobraniem - 24,60 zł. Opcja wymaga potwierdzenia telefonicznego lub poprzez e-mail zamówienia

Wymienione powyżej koszty przesyłki obowiązują dla towarów mieszczacych sie w ramach paczki standardowej.

Obecnie system naszego sklepu internetowego nie wylicza wagi przesyłki i gabarytu przesyłki

Dokonując zamówienia klient powinien dobrać rodzaj przesyłki intuicyjnie.

W przypadku zakupu towarów przekraczajacych wagą lub gabarytem wartości określone przez dostawcę dla paczki standardowej, koszt przesyłki może być wyższy. W takim przypadku przed zreazliowaniem zlecenia nastąpi  kontakt z klientem w celu ustalenia indywidualnie obliczonych kosztów dostawy.

8. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:  

- przelew bankowy

- gotówka przy odbiorze produktu u kuriera (tzw. pobranie). Sprzedający może żadąć przedpłaty przelewem przy zamówieniach powyżej 2.500,00 zł- karta kredytowa poprzez serwis paypal.com (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów)

9.Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

10. Odbiór towaru możliwy jest w fizycznym sklepie "Gitara No.1" działającym pod adresem ul.Słoneczna 15, 05-500 Stara Iwiczna w godzinach pracy sklepu, tj. pn-pt 9:00-19:00, sb 9:00-17:00. Odbiór poza godzinami pracy sklepu jest również możliwy, jednak jedynie po wcześniejszym umówieniu się.

11. Kupujący przed stawieniem się w sklepie w celu osobistego odbioru powinien upewnić sie telefonicznie lub e-mailowo, że zamówione towary są skompletowane przez sprzedawcę i gotowe do przekazania kupującemu

12. Przy odbieraniu przesyłki klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego. W przypadku odbioru przedmiotu zakupu osobiście w sklepie "Gitara No.1", Klient jest również zobowiązany do sprawdzenia towaru będącego przedmiotem przeprowadzonej transakcji.

13. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo przy transakcji dokonywanej poza sklepem do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.  Nie dotyczy towarów odbieranych osobiście w sklepie "Gitara No.1"


14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

15. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.gitara-sklep.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.gitara-sklep.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą - http://www.gitara-sklep.pl/contact-form.php
 

Warunki gwarancji udzielonej przez "Gitara No.1"

1. "Gitara No.1" zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana jest Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Urządzenie uważa się za obciążone wadą fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności urządzenia.

2. Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną, którą uznaje się za ważną, jeżeli jest ostemplowana i podpisana przez Sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numery seryjne , datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.

3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Gitara No.1 nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gitara No.1, który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. W szczególności wymiana strun w gitarach, baterii w tunerach, metronomach i innych urządzeniach elektronicznych.

4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży lub do Autoryzowanego Punktu Serwisowego wskazanego w karcie gwarancyjnej, na stronie internetowej producenta lub bezpośrednio przez sprzedawcę. Reklamujący dostarcza urządzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w transporcie do punktu serwisowego.

5. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia punktu serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do punktu serwisowego:

- należycie wypełnioną Kartę Gwarancyjną,
- niesprawne urządzenie, 
- dowód zakupu

6.W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzenia, Gitara No.1 zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu lub zbliżone o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.

7.W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. Zarówno przy wymianie na nowy produkt jak i przy zwrocie zapłaconej kwoty potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany.

8.Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez Gitara No.1 może mieć miejsce w następujących przypadkach:
- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
- uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
- eksploatacji urządzeń i instrumentów w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,
- ingerencji osób innych niż przedstawicieli serwisu producenta a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych instrumnetów i urządzeń,
- wadliwego działania instrumentów i urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
- stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, (np. użycie strun przeznaczonych do gitary akustycznej w gitarze klasycznej)
- dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.

9.W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych.

10. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia lub instrumentu

Postanowienia końcowe
W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Firma Gitara No.1 nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.
Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

--------------------------------------------------------------------------------------